ياسين نمكچيانآنهايي كه در حوزه مطبوعات فعاليت مي‌كنند خوب مي‌دانند كنار هم قرار دادن نام‌هايي كه اكنون در اين صفحه گردهم آمده‌اند تا چه اندازه سخت است.
چهره‌هايي كه گاهي در هيچ شرايطي حاضر به همكاري با مطبوعات نيستند و امروز تنها به حرمت علي دهباشي بسيار آسان‌تر از آنچه فكر مي‌كرديم به دعوت ما پاسخ مثبت دادند و قلم‌هاشان را در دست گرفتند تا اينگونه گوشه‌اي از مهرباني‌هاي هميشگي او را به تصوير بكشند.
به هر حال اين اتفاق بسيار ساده شكل گرفت و به قول يوسف عليخاني فكر مي‌كنم اكنون زمان آن رسيده است تا آستين‌ها را بالا بزنيم و يكي از شب‌هاي بخارا را به خاطر 40 سال از خودگذشتگي به دهباشي اختصاص دهيم. شبي براي علي دهباشي.

***
گپ كارگزاران با علي دهباشي در کافه تيتر ... اینجا
عكس‌های دیدار با علی دهباشی در کافه‌تیتر ... اینجا
من و علی دهباشی - رضا سیدحسینی ... اینجا
به آنچه از دست داد شهرت ندارد - دكتر قمر آريان ... اینجا
فرهنگ‌پرور بزرگ و فروتن - بهاءالدين خرمشاهي ... اینجا
پس از 40 سال جان‌کندن - محمد گلبن ... اینجا
از جرياني طرفداري نمي‌كند - حسن انوري ... اینجا
درودي گرم بر علي دهباشي - جلال خالقي‌مطلق ... اینجا
مي‌گويند دهباشي مهره مار دارد - يوسف عليخاني ... اینجا
تنهايي يك دونده استقامت - سيدعليرضا ميرعلي‌نقي ... اینجا
شكيبايي در برابر كينه و بخل - ترانه مسكوب ... اینجا
شب‌هاي بخارا و نسل جوان - رضا يكرنگيان ... اینجا
ديگر زمان آن رسيده است - ياسين نمكچيان ... اینجا
بعد از مرگم بگو ... اینجا

شب‌های بخارا ... اینجا
tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند