شنبه، تیر ۰۲، ۱۳۸۶
پس از 40 سال جان كندن | محمد گلبن
گلبنبياييد تخم بي‌ايماني در دل خدمتگزاران فرهنگ اين مرز و بوم بكاريم. بياييد قدر كساني را كه مانند علي دهباشي 40 سال بار سربلندي فرهنگ ايران را به دلش كشيده، بدانيم.
بياييد تيزك بازي و خود فريبي را از عرصه فرهنگ ايران دور كنم.
علي دهباشي پس از 40 سال جان‌كندن براي دوام و بقاي زبان فارسي جز يك نفر بيمار چه اندوخته‌اي دارد كه هر روز به پاس خدماتي كه به فرهنگ ايران و رجال ايران مي‌كند او را به باد دشنام مي‌گيريم. علي دهباشي با همين تن بيمار دارد براي فرهنگ ايران كار چند وزارتخانه عريض و طويل را مي‌كند و از هيچ‌كس و جا هيچ‌گونه چشمداشتي ندارد.
26 خرداد 1386

***
گپ كارگزاران با علي دهباشي در کافه تيتر ... اینجا
عكس‌های دیدار با علی دهباشی در کافه‌تیتر ... اینجا
من و علی دهباشی - رضا سیدحسینی ... اینجا
به آنچه از دست داد شهرت ندارد - دكتر قمر آريان ... اینجا
فرهنگ‌پرور بزرگ و فروتن - بهاءالدين خرمشاهي ... اینجا
پس از 40 سال جان‌کندن - محمد گلبن ... اینجا
از جرياني طرفداري نمي‌كند - حسن انوري ... اینجا
درودي گرم بر علي دهباشي - جلال خالقي‌مطلق ... اینجا
مي‌گويند دهباشي مهره مار دارد - يوسف عليخاني ... اینجا
تنهايي يك دونده استقامت - سيدعليرضا ميرعلي‌نقي ... اینجا
شكيبايي در برابر كينه و بخل - ترانه مسكوب ... اینجا
شب‌هاي بخارا و نسل جوان - رضا يكرنگيان ... اینجا
ديگر زمان آن رسيده است - ياسين نمكچيان ... اینجا
بعد از مرگم بگو ... اینجا

شب‌های بخارا ... اینجا
tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند