دهباشیمدت‌ها بود كه هر وقت به علي دهباشي مي‌انديشيدم بي‌اختيار به ياد حبيب يغمايي مي‌افتادم، ولي علت آن را نمي‌دانستم. شادروان حبيب يغمايي را من تنها يك بار هنگام سالخوردگي او ديده بودم، ولي علي دهباشي را از جواني او مي‌شناختم كه هنوز هم جوان است و جوان باد! يغمايي شاعر بود و شاعر توانايي هم بود، ولي دهباشي گمان نمي‌كنم تاكنون يك مصراع سروده باشد و اگر سروده است بايد آن را در جايي پنهان كرده باشد تا كسي ديوان او را ندزدد. يغمايي مصحح آثار نظم و نثر كهن فارسي بود، ولي آثاري كه دهباشي به انتشار آنها همت كرده است تا آنجا كه من ديده‌ام همه از دو، سه سده اخيرند. اينها و تفاوت‌هاي ديگر دهباشي را از يغمايي جدا مي‌كرد و با اين حال من هر وقت به علي دهباشي مي‌انديشيدم بي‌اختيار به ياد حبيب يغمايي مي‌افتادم تا اينكه سرانجام علت آن را يافتم. يغمايي همه زندگي‌اش را بر سر «يغما» به يغما داده بود و دهباشي نيز با «كلك» پوييد تا در كار «بخارا» بخار شد. يغمايي و دهباشي و چند نفر ديگر از نسل ما كساني بودند و هستند كه اول در انديشه مجله‌شان بودند و سپس و آن هم نه هميشه به ياد نان شب. همه هم و غم دهباشي در اين است كه هزينه شماره بعدي «بخارا» را چگونه فراهم كند كه آن را به رايگان به سمرقند و بخارا بفرستد تا پيك الفتي گردد با پيام فارسي ميان همه فارسي‌زبانان جهان كه ديري است كه همچون حلقه‌هاي گسسته از يكديگر بريده و دور افتاده‌اند. با اين همه، دهباشي هميشه در غم اهل قلم نيز هست و از انتشار آثار آنها و برگزاري بزرگداشت براي آنها دمي غافل نيست. بدو درود مي‌فرستم و همه دوستداران زبان و ادب فارسي و ياران فرهنگ ايران را به ياري و همكاري با او فرا مي‌خوانم. ديرزي و شادزي!
با سپاس، مهر و درود، تهران، تير 1386

***
گپ كارگزاران با علي دهباشي در کافه تيتر ... اینجا
عكس‌های دیدار با علی دهباشی در کافه‌تیتر ... اینجا
من و علی دهباشی - رضا سیدحسینی ... اینجا
به آنچه از دست داد شهرت ندارد - دكتر قمر آريان ... اینجا
فرهنگ‌پرور بزرگ و فروتن - بهاءالدين خرمشاهي ... اینجا
پس از 40 سال جان‌کندن - محمد گلبن ... اینجا
از جرياني طرفداري نمي‌كند - حسن انوري ... اینجا
درودي گرم بر علي دهباشي - جلال خالقي‌مطلق ... اینجا
مي‌گويند دهباشي مهره مار دارد - يوسف عليخاني ... اینجا
تنهايي يك دونده استقامت - سيدعليرضا ميرعلي‌نقي ... اینجا
شكيبايي در برابر كينه و بخل - ترانه مسكوب ... اینجا
شب‌هاي بخارا و نسل جوان - رضا يكرنگيان ... اینجا
ديگر زمان آن رسيده است - ياسين نمكچيان ... اینجا
بعد از مرگم بگو ... اینجا

شب‌های بخارا ... اینجا
tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند