پنجشنبه، آذر ۰۸، ۱۳۸۶
دكتر توفيق سبحاني

توفيق سبحاني

بهاءالدين خرمشاهي در شرح‌ هايي كه تاكنون نوشته، كمال دقت را به كار بسته و شرح هايي او هميشه راهگشاست.

این مراسم فرصت مغتنمی است که از شر کلمه ای به نام "رونما" راحت شویم. این کلمه از زبان هندی به زبان فارسی راه یافته است. معنایی این کلمه پولی است که پدر داماد به عروس می دهد. اگر بخواهیم این کلمه را در معنای مجازی اش درباره کتاب به کار ببریم، یعنی که کتاب را بازکنیم و درباره زیبایی جلد و ظاهر آن سخن بگوییم. به جای این کلمه باید از کلمه "چهره گشایی" و یا کلمه دیگری استفاده کنیم .

مولانا مثنوی همان گونه که نوشته، باید خوانده شود. اگر روزی من،مثنوی دیگری خلق كنم، آنجا هر جور که دلم خواست می نویسم.اما وقتی با مثنوی مولانا روبرو می شوم باید همان گونه بخوانيم که او گفته است.

خرمشاهی با تصحيح و گزینش غزلیات در این قطع، غزلیات شمس را به دل جامعه برده است،چرا که غزلیات شمس بیش از 3 هزار غزل دارد و با قطع قدیمی حمل و نقل آن دشوار بود،خرمشاهی با توضیحاتی که بر روی این غزلیات نوشته است، زمینه درک دشواری های این اثر عظیم را برای مخاطب فراهم كرده است.

غزلیات مولانا بزودی به چاپ های مجدد می رسد، چرا که خرمشاهی با سابقه تدريسي که دارد، کتاب مناسبی را برای کسانی که می خواهند غزلیات را درک کنند ، فراهم کرده است.

ما پیش از آن با دیگر شرح های بهاء الدین خرمشاهی آشنا بودیم و شرح های وی همیشه برای ما راهگشا بوده است.


***
انسانم آرزوست
سخنراني علي دهباشي ... اينجا
پيام دكتر قمر آريان ... اينجا

عكس هاي سالي بيداروطن ... اينجا
عكس هاي احمد باطبي ... اينجا

سخنراني دكتر بردبار ... اينجا
سخنراني دكتر توفيق سبحاني ... اينجا
سخنراني دكتر محمد استعلامي ... اينجا
سخنراني جمشيد مشايخي ... اينجا
سخنراني بهاءالدين خرمشاهي ... اينجا
tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند