پنجشنبه، آذر ۰۸، ۱۳۸۶
انسانم آرزوست؛ عكس هاي سالي بيداروطن

نگاه-خرمشاهي

نگاه-خرمشاهي
علي دهباشي

نگاه-خرمشاهي
عليرضا رئيس دانا

نگاه-خرمشاهي
بيتا رهاوي - داود زماني

نگاه-خرمشاهي
توفيق سبحاني، كامران فاني، بهاءالدين خرمشاهي

نگاه-خرمشاهي
دكتر بردبار

نگاه-خرمشاهي
بهاءالدين خرمشاهي

نگاه-خرمشاهي
توفيق سبحاني

نگاه-خرمشاهي

نگاه-خرمشاهي
دكتر استعلامي

نگاه-خرمشاهي
دكتر جواد مجابي، سيمين بهبهاني

نگاه-خرمشاهي
دكتر جواد مجابي

نگاه-خرمشاهي
استاد رضا سيدحسيني

نگاه-خرمشاهي
دكتر استعلامي

نگاه-خرمشاهي
سيدعلي صالحي

نگاه-خرمشاهي
فرزانه قوجلو، خجسته كيهان

نگاه-خرمشاهي
توفيق سبحاني

نگاه-خرمشاهي
صبا خويي

نگاه-خرمشاهي
غلامحسين سالمي

نگاه-خرمشاهي
جمشيد مشايخي

نگاه-خرمشاهي

نگاه-خرمشاهي
بهاءالدين خرمشاهي

نگاه-خرمشاهي

نگاه-خرمشاهي
دكتر سهراب فتوحي، رئيس انجمن دوستي ايران و فرانسه

نگاه-خرمشاهي
بيژن بيژني

نگاه-خرمشاهي

نگاه-خرمشاهي

عكس ها: سالي بيدار وطن


***
سخنراني علي دهباشي ... اينجا
پيام دكتر قمر آريان ... اينجا

عكس هاي سالي بيداروطن ... اينجا
عكس هاي احمد باطبي ... اينجا

سخنراني دكتر بردبار ... اينجا
سخنراني دكتر توفيق سبحاني ... اينجا
سخنراني دكتر محمد استعلامي ... اينجا
سخنراني جمشيد مشايخي ... اينجا
سخنراني بهاءالدين خرمشاهي ... اينجا
tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند