پنجشنبه، آذر ۰۸، ۱۳۸۶
سخنان جمشيد مشايخي

جمشيد مشايخي

من در تمام این 73 سال زندگي ام، بی دوست یعنی بی کتاب زندگی کرده ام. مولانا و حافظ دو تن از بزرگان این مرز و بوم هستند و من نیز به این دليل،هم به وجودشان و هم به ایرانی بودنم، افتخار می کنم.

هم بدان گونه که بر این سرزمین زنده زاده شدم، روزی تن خسته ام را در خاک خواهم کشید .

یکی دیگر از منظور های مولانا از طرح مساله از نیستان دور افتاده ام، دور افتادن از ایران سرزمین مادری اش است.

مولانا متعلق به همه ایرانیان است،اما من به دلیل دانش اندکی که دارم کمتر از آثار وی ياد گرفته ام.

این دو تن از بزرگان این مرز و بوم هستند و من نیز به این دليل،هم به وجودشان و هم به ایرانی بودنم، افتخار می کنم.


***
انسانم آرزوست
سخنراني علي دهباشي ... اينجا
پيام دكتر قمر آريان ... اينجا

عكس هاي سالي بيداروطن ... اينجا
عكس هاي احمد باطبي ... اينجا

سخنراني دكتر بردبار ... اينجا
سخنراني دكتر توفيق سبحاني ... اينجا
سخنراني دكتر محمد استعلامي ... اينجا
سخنراني جمشيد مشايخي ... اينجا
سخنراني بهاءالدين خرمشاهي ... اينجا
tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند