چهارشنبه، دی ۰۵، ۱۳۸۶
شب یلدای داستان نویسان ایرانی

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد
هادي مظفري

مشهد
حسين لعل بذري و ليلا صبوحي +شرزين و شهرزاد

مشهد
راوي، كرماني نژاد، كلاهي، سليماني، آذر و خدايي

مشهد

مشهد

مشهد
مهندس محسن سراجي و حسين لعل بذري

مشهد
علي خدايي و همسرش، آذر

مشهد
علي خدايي و خانواده اش

مشهد

مشهد
محمدباقر كلاهيي اهري

مشهد

مشهد

مشهد
عليرضا محمودي (ايرانمهر) و بلقيس سليماني

مشهد

مشهد
مجيد قيصري، محمودي و سليماني

مشهد
عليرضا محمودي ايرانمهر

مشهد
مجيد قيصري

مشهد
كلاهي اهري

مشهد
مجيد قيصري

مشهد

مشهد
قيصري و سراجي و عباس

مشهد
مظفري و سراجي و قيصري

مشهد
راوي و قيصري

مشهد
كيارنگ علايي و مريم حسينيان

مشهد

مشهد
ياسين حجازي

مشهد
علي اكبر كرماني نژاد و قيصري

مشهد
اين دو نفر در اغلب عكس ها با هم هستند

مشهد
نفر وسط: كمال علوي

مشهد
كيارنگ علايي

مشهد
حسين آتش پرور

مشهد
خدايي، آتش پرور و محمدحسين مدل

مشهد
ديديد گفتم!

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد
ليلا صبوحي، ياسين حجازي

مشهد
چقدر اين پسر زلال و جاري بود

مشهد

مشهد
اعلام شد به مجيد قيصري بگوييم: تولدت مبارك!

مشهد
مجيد هم گل ها را گرفت و به ديگران داد

مشهد

مشهد
نفر وسط: مولوي

مشهد
چقدر خوب هزار و يك شب را اجرا كردند

مشهد
نيازي به زيرنويس دارد؟

مشهد
اين يكي هم

مشهد
خانم حسينيان و خانم رحيميان و همسرش

مشهد
همه آمدند و كنار شهر و روستاشان امضا كردند و رفتند

***
شب يلدا... اينجا
داستان خواني ها ... اينجا
داستان نويسان ايراني ... اينجا
ديدار با خانواده وثوق ... اينجا
آرامگاه فردوسي و اخوان ثالث ... اينجا
حسين آتش پرور، نويسنده ... اينجا
محمدباقر كلاهي اهري ... اينجا
داستان نویسان مشهدی ... اينجا
شام در طرقبه ... اينجا
اختتاميه ... اينجا

سايت ... اينجا
نتايج جشنواره ... اينجا
بررسی جشنواره ... اینجا
نوبت "داستان ايراني" رسيد ... اينجا
تهران، پايتخت داستان ايراني نيست ... اينجا

قدم بخير هم مشهد رفته بود ... اينجا
مشهد

tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند