پنجشنبه، دی ۰۶، ۱۳۸۶
اختتامیه جشنواره داستان های ایرانی

مشهد

مشهد

مشهد
جعفري، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان

مشهد
حجازي و حجازي

مشهد

مشهد

مشهد
علي خدايي، محسن پرويز (معاون فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي)، جعفري و مجيد قيصري

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد
ياسين حجازي

مشهد
حجازي و دكتر محسن پرويز (معاون فرهنگي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي)

مشهد
آتش پرور، كرماني نژاد و ابوتراب خسروي

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد
خسرو معتضد

مشهد

مشهد
حسين آتش پرور تقدير شد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد
علي خدايي

مشهد
چقدر دادن اين لوح به برگزيده ها احسنت داشت

مشهد

مشهد
خدايي، خسروي، شوراي شهر، مظفري

مشهد

مشهد
مظفري، پرويز، جعفري و قيصري

مشهد

مشهد
مريم حسينيان و مادرش

مشهد
خسرو معتضد به همراه حسينيان و مادر و خاله اش

***
شب يلدا... اينجا
داستان خواني ها ... اينجا
داستان نويسان ايراني ... اينجا
ديدار با خانواده وثوق ... اينجا
آرامگاه فردوسي و اخوان ثالث ... اينجا
حسين آتش پرور، نويسنده ... اينجا
محمدباقر كلاهي اهري ... اينجا
داستان نویسان مشهدی ... اينجا
شام در طرقبه ... اينجا
اختتاميه ... اينجا

سايت ... اينجا
نتايج جشنواره ... اينجا
بررسی جشنواره ... اینجا
نوبت "داستان ايراني" رسيد ... اينجا
تهران، پايتخت داستان ايراني نيست ... اينجا

قدم بخير هم مشهد رفته بود ... اينجا
مشهد

tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند