چهارشنبه، دی ۰۵، ۱۳۸۶
شام در طرقبه مشهد

مشهد
علي خدايي و همسرش آذر

مشهد
نيلوفر، سليماني و كرماني نژاد

مشهد

مشهد
زهرا سيادت و آزادي

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد
ياسين حجازي و همسرش

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد
خسرو معتضد

مشهد
راوي و ايرانمهر

مشهد
پوريا عالمي

مشهد
مجيد قيصري

مشهد
قيصري و ديزي كوبان

***
شب يلدا... اينجا
داستان خواني ها ... اينجا
داستان نويسان ايراني ... اينجا
ديدار با خانواده وثوق ... اينجا
آرامگاه فردوسي و اخوان ثالث ... اينجا
حسين آتش پرور، نويسنده ... اينجا
محمدباقر كلاهي اهري ... اينجا
داستان نویسان مشهدی ... اينجا
شام در طرقبه ... اينجا
اختتاميه ... اينجا

سايت ... اينجا
نتايج جشنواره ... اينجا
بررسی جشنواره ... اینجا
نوبت "داستان ايراني" رسيد ... اينجا
تهران، پايتخت داستان ايراني نيست ... اينجا

قدم بخير هم مشهد رفته بود ... اينجا
مشهد

tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند