چهارشنبه، دی ۰۵، ۱۳۸۶
داستان نويسان ايراني در مشهد

مشهد

مشهد

مشهد
مهدي زارع

مشهد
پونه ابدالي و علي اكبر كرماني نژاد

مشهد
عباس، چايچي و فاطمه دهقان نیری

مشهد

مشهد

مشهد
نيلوفر و ابدالي و كرماني نژاد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد
علي اكبركرماني نژاد

مشهد
عباس خودلان و ...

مشهد

مشهد
خديجه زمانيان، خبرنگار قدس

مشهد
راوي+محمود قلي پور، رضا و ايمان بهزاديان و كاوه فولادي نسب

مشهد
گرگيني

مشهد
آزادي

مشهد
داستان نويسان دهلراني

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

شب يلدا... اينجا
داستان خواني ها ... اينجا
داستان نويسان ايراني ... اينجا
ديدار با خانواده وثوق ... اينجا
آرامگاه فردوسي و اخوان ثالث ... اينجا
حسين آتش پرور، نويسنده ... اينجا
محمدباقر كلاهي اهري ... اينجا
داستان نویسان مشهدی ... اينجا
شام در طرقبه ... اينجا
اختتاميه ... اينجا

سايت ... اينجا
نتايج جشنواره ... اينجا
بررسی جشنواره ... اینجا
نوبت "داستان ايراني" رسيد ... اينجا
تهران، پايتخت داستان ايراني نيست ... اينجا

قدم بخير هم مشهد رفته بود ... اينجا
مشهد

tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند