چهارشنبه، دی ۰۵، ۱۳۸۶
ديدار با خانواده وثوق

مشهد
سيد محمود رضا حاجي وثوق

مشهد
ايرانداخت خوباني

مشهد

مشهد
راوي، وثوق، همسرش و مرتضي وثوق

مشهد
مرتضي وثوق

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

مشهد

***
شب يلدا... اينجا
داستان خواني ها ... اينجا
داستان نويسان ايراني ... اينجا
ديدار با خانواده وثوق ... اينجا
آرامگاه فردوسي و اخوان ثالث ... اينجا
حسين آتش پرور، نويسنده ... اينجا
محمدباقر كلاهي اهري ... اينجا
داستان نویسان مشهدی ... اينجا
شام در طرقبه ... اينجا
اختتاميه ... اينجا

سايت ... اينجا
نتايج جشنواره ... اينجا
بررسی جشنواره ... اینجا
نوبت "داستان ايراني" رسيد ... اينجا
تهران، پايتخت داستان ايراني نيست ... اينجا

قدم بخير هم مشهد رفته بود ... اينجا
مشهد

tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند