پنجشنبه، آذر ۳۰، ۱۳۸۵
نویسندگان، مترجمان و عکاساني كه به "شب فرانتسوبل" آمده بودند
 محمود دولت‌آبادی - عکس:‌ یوسف علیخانی
محمود دولت آبادي

 نویسنده ها و هنرمندان در شب فرانتسوبل از سری شب های بخارا - عکس:‌ یوسف علیخانی
امیرحسن چهلتن

 نویسنده ها و هنرمندان در شب فرانتسوبل از سری شب های بخارا - عکس:‌ یوسف علیخانی
محمد بهارلو

 نویسنده ها و هنرمندان در شب فرانتسوبل از سری شب های بخارا - عکس:‌ یوسف علیخانی
محمد محمدعلی

 نویسنده ها و هنرمندان در شب فرانتسوبل از سری شب های بخارا - عکس:‌ یوسف علیخانی
ناهید طباطبایی

 نویسنده ها و هنرمندان در شب فرانتسوبل از سری شب های بخارا - عکس:‌ یوسف علیخانی
فرشته ساری

شب‌های بخارا؛ شب فرانتسوبل - عکس:‌ یوسف علیخانی
علي دهباشي

 نویسنده ها و هنرمندان در شب فرانتسوبل از سری شب های بخارا - عکس:‌ یوسف علیخانی
حسین سناپور

 نویسنده ها و هنرمندان در شب فرانتسوبل از سری شب های بخارا - عکس:‌ یوسف علیخانی
میترا داور

 نویسنده ها و هنرمندان در شب فرانتسوبل از سری شب های بخارا - عکس:‌ یوسف علیخانی
حسین مرتضاییان آبکنار

 نویسنده ها و هنرمندان در شب فرانتسوبل از سری شب های بخارا - عکس:‌ یوسف علیخانی
مهین خدیوی و جلال سرفراز

شب‌های بخارا؛ شب فرانتسوبل - عکس:‌ یوسف علیخانی
علي دهباشي و كامران جمالي

شب‌های بخارا؛ شب فرانتسوبل - عکس:‌ یوسف علیخانی
دكتر سيدسعيد فيروزآبادي

 نویسنده ها و هنرمندان در شب فرانتسوبل از سری شب های بخارا - عکس:‌ یوسف علیخانی
مهدی غبرایی

 نویسنده ها و هنرمندان در شب فرانتسوبل از سری شب های بخارا - عکس:‌ یوسف علیخانی
ناصر وحدتی

 نویسنده ها و هنرمندان در شب فرانتسوبل از سری شب های بخارا - عکس:‌ یوسف علیخانی
محمد عزیزی و محمود دولت آبادي

 نویسنده ها و هنرمندان در شب فرانتسوبل از سری شب های بخارا - عکس:‌ یوسف علیخانی
علی عبداللهی

 نویسنده ها و هنرمندان در شب فرانتسوبل از سری شب های بخارا - عکس:‌ یوسف علیخانی
فرهاد حیدری گوران

 نویسنده ها و هنرمندان در شب فرانتسوبل از سری شب های بخارا - عکس:‌ یوسف علیخانی
محمد گلبن و علیرضا رئیس دانا

 نویسنده ها و هنرمندان در شب فرانتسوبل از سری شب های بخارا - عکس:‌ یوسف علیخانی
علی اصغر سیدآبادی

 نویسنده ها و هنرمندان در شب فرانتسوبل از سری شب های بخارا - عکس:‌ یوسف علیخانی
ساسان والی زاده

 نویسنده ها و هنرمندان در شب فرانتسوبل از سری شب های بخارا - عکس:‌ یوسف علیخانی
آرش نقیبان

 نویسنده ها و هنرمندان در شب فرانتسوبل از سری شب های بخارا - عکس:‌ یوسف علیخانی
بهنام ناصح

 نویسنده ها و هنرمندان در شب فرانتسوبل از سری شب های بخارا - عکس:‌ یوسف علیخانی
سید محسن بنی فاطمه

 نویسنده ها و هنرمندان در شب فرانتسوبل از سری شب های بخارا - عکس:‌ یوسف علیخانی
یوسف علیخانی

 نویسنده ها و هنرمندان در شب فرانتسوبل از سری شب های بخارا - عکس:‌ یوسف علیخانی
رضا هدایت

 نویسنده ها و هنرمندان در شب فرانتسوبل از سری شب های بخارا - عکس:‌ یوسف علیخانی
مریم آموسا

 نویسنده ها و هنرمندان در شب فرانتسوبل از سری شب های بخارا - عکس:‌ یوسف علیخانی
مسعود سهیلی

 نویسنده ها و هنرمندان در شب فرانتسوبل از سری شب های بخارا - عکس:‌ یوسف علیخانی
کیان امانی
***
لینک های مرتبط
گزارش و عکس‌هایی از شب فرانستوبل ... اینجا
عکس‌های فرانتسوبل ... اینجا
عکس‌های محمود دولت‌آبادی ... اینجا
عکس های نویسندگان و هنرمندان دیگر ... اینجا
خبر شب فرانتسوبل ... اینجا
عکس‌های دیگری از یوسف علیخانی ... اینجا
tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند