شنبه، مرداد ۲۷، ۱۳۸۶
عكس هايي از حسن لطفي، نويسنده و فيلمساز

حسن لطفي

حسن لطفي

حسن لطفي

حسن لطفي

حسن لطفي

حسن لطفي

حسن لطفي

حسن لطفي

حسن لطفي

حسن لطفي

حسن لطفي


***

حسن لطفي ديدار با حسن لطفي ... اينجا

گفتگو با راديو فرهنگ (محسن حكيم معاني)
بخش اول ... اينجا
بخش دوم ... اينجا
بخش سوم ... اينجا

چند عكس... اينجا

گفتگو با روزنامه جام جم ... اينجا
در نشر ققنوس ... اينجا

ديدارهاي تادانه اي ... اينجا

tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند