شنبه، اردیبهشت ۲۲، ۱۳۸۶
دیدار با صفرعلی رمضانی

safarali ramazani
صفرعلی رمضانی، خواننده و موسیقیدان گالش

safarali ramazani

safarali ramazani

safarali ramazani

safarali ramazani

safarali ramazani

safarali ramazani

safarali ramazani

safarali ramazani

safarali ramazani
عکس‌ها: یوسف علیخانی

مرتبط به صفرعلی رمضانی
موسیقی گیل و گالش ... اینجا
کنسرت موسیقی اصیل گالشی در لنگرود ... اینجا
هشتمین سالگرد زنده یاد محمود پاینده ... اینجا
دیدار گالش ... اینجا

***

سفرنوشت بره‌سر ... اینجا
عکس‌هایی از بره‌سر ... اینجا
عکس‌هایی از ماسوله ... اینجا
دیدار با صفرعلی رمضانی، نوازنده گالش ... اینجا
***
دیلمستان ... اینجا
رودبار و الموت ... اینجا
میلک ... اینجا

عکس‌های دیگر ... اینجا
tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند