چهارشنبه، فروردین ۱۵، ۱۳۸۶
kandvan,s hotel

هتل بين المللي كندوان

هتل بين المللي كندوان

هتل بين المللي كندوان

هتل بين المللي كندوان

هتل بين المللي كندوان

هتل بين المللي كندوان

هتل بين المللي كندوان

هتل بين المللي كندوان

هتل بين المللي كندوان

هتل بين المللي كندوان


عکس‌های روستای تاریخی کندوان ... اینجا
عکس‌های روستای مدفون در دل کوه "حیله‌ور" ... اینجا
عکس‌های رستوران هتل بین‌المللی کندوان ... اینجا
عکس‌های یکی از اتاق‌های هتل بین‌المللی کندوان ... اینجا
***
عکس‌های دیگر ... اینجا
tadaneh AT gmail DOT com