دوشنبه، اسفند ۲۱، ۱۳۸۵
گزارش تصویری شب ادبیات سوئیس (1)

شب ادبیات سوئیس

شب ادبیات سوئیس

شب ادبیات سوئیس

شب ادبیات سوئیس

شب ادبیات سوئیس

شب ادبیات سوئیس

شب ادبیات سوئیس

شب ادبیات سوئیس

شب ادبیات سوئیس

شب ادبیات سوئیس

شب ادبیات سوئیس

شب ادبیات سوئیس

شب ادبیات سوئیس

شب ادبیات سوئیس
عکس‌ها: ‌سالی بیداروطن

***
گزارش روابط‌عمومی بخارا ... اينجا
عکس‌های سالی بیداروطن ... اینجا
عکس‌های سینا شعبانی ... اینجا

شب‌های بخارا ... اینجا

tadaneh AT gmail DOT com