سه‌شنبه، بهمن ۱۷، ۱۳۸۵
كاخ موزه چهلستون( كلاه فرنگي) قزوین
اين عكس‌ها را مدتی قبل که قزوین رفته بودم تا فیلم عزیز و نگار را تدوین کنم، گرفتم. غروب بود و تنها بودم و کاخ چهلستون قزوین نزدیکم. رفتم داخل. دلم برای تمام دوستانی تنگ شد که زمانی دوازده سیزده سال قبل در همین‌جا جمع می‌شدیم و تمرین می‌کردیم روشنفکر بشویم. از آن جماعت عده‌ای رفته‌اند،‌عده ای نشسته‌اند،‌عده‌ای ایستاده‌اند و ... دلم برای همه تنگ شده. کاش آن‌هایی هم که رفتند، نمی‌رفتند.
غروب این‌زمانی را که به کبودی می‌زند دوست دارم و عکس‌های زیادی در این حالت در روستاهای الموت گرفته‌ام؛ به یاد تمام دوستان و دیگرانی که دوست‌شان دارم. نمی‌دانم باز پیش از سال‌تحویل چیزی اینجا خواهم نوشت یا نه، اگر نوشتم که عالی، اگر هم نه که پیشاپیش سال نو را تبریک می‌گویم و امیدوارم "صد سال به از این سال‌ها!"
ارادتمند یوسف

چهلستون قزوین

چهلستون قزوین

چهلستون قزوین

چهلستون قزوین

چهلستون قزوین

چهلستون قزوین

چهلستون قزوین

چهلستون قزوین


شهر کلاغ‌ها ... اینجا
پیشینه تاریخی قزوین ... اینجا
قزوين، وقتي پايتخت بود ... اینجا
مي دانستيد اين ها قزويني هستند؟ ... اینجا
كاخ موزه چهلستون( كلاه فرنگي) ... اینجا
این بنا توی سبزه میدون قزوین قرار داره ... اینجا
شهری که آن را شاپور اول ساسانی بنا نموده است ... اینجا

رودبار و الموت ... اینجا

عکس‌های دیگر... اینجا

tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند