جمعه، آبان ۲۶، ۱۳۸۵
سفر به شهر کلاغ‌ ها

از شهر کلاغ‌ ها آمده ام. سال ها در قزوین زندگی کرده ام اما نمی دانستم که به این شهر می گویند شهر کلاغ‌ ها؛ حسن لطفی گفت. رفته بودم برای داستان خواندن در جلسه ای در قزوین؛ حسن لطفی و علی قانع و محسن فرجی و مریم رئیس دانا هم بودند. قرار بود محمد حسینی و جواد مجابی هم بیایند که نیامدند. دیر رسیده بودیم اما من در ورودی شهر با دیدن آن همه کلاغ از تعجب داشتم شاخ درمی آوردم. پیاده شدم و دوربین به دست افتادم توی باغ های بادام قزوین

دوست دارم تا گزارش جلسه قزوین که یکی از عجیب ترین جلساتی بود که توی عمرم در آن شرکت می کردم آماده شود عکس ها را ببینید. باور می کنید این جلسه را اعضای یک خانواده برگزار کرده بودند: سه خواهر و یک برادر و مادرشان؟ به مناسبت هفته کتاب و شلوغ ترین جلسه ای بود که تا به حال در آن داستان خوانده ام

اما عکس هاادامه عكس ها... اينجا

tadaneh AT gmail DOT com