چهارشنبه، مرداد ۲۱، ۱۳۸۸
پل استر در دانشگاه تهران
جلسه نقد کتاب «مرد در تاریکی» با ترجمه الاهه دهنوی

سعید سبزیان

حسین یعقوبی

امیر احمدی آریان

منوچهر حسن زاده، مدیر انتشارات مروارید

الاهه دهنوی، مترجم

الاهه دهنوی و منوچهر حسن زاده

منوچهر حسن زاده - حامد دهنوی

حسن همایون، شاعر و خبرنگار

فریبا حاج دایی و فرشته نوبخت

دکتر عبادی معروفِ دانشگاه تهران

باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند