سه‌شنبه، آذر ۱۹، ۱۳۸۷
نمایش مستند «پسرک چشم آبی»
پسرك چشم آبي

پسرك چشم آبي

پسرك چشم آبي

پسرك چشم آبي

پسرك چشم آبي
جواد مجابی

پسرك چشم آبي

پسرك چشم آبي
نوذر آزادی

پسرك چشم آبي
ایران درودی

پسرك چشم آبي
محمود دولت آبادی

پسرك چشم آبي
سیمین بهبهانی

پسرك چشم آبي
جلسات سه شنبه ها

پسرك چشم آبي
محمد محمدعلی

پسرك چشم آبي
مجابی و نجف دریابندری

پسرك چشم آبي
داریوش مهرجویی، مجابی و جعفر والی

پسرك چشم آبي

پسرك چشم آبي
مجابی و دولت آبادی

پسرك چشم آبي
بزرگداشت غلامحسین ساعدی

پسرك چشم آبي

پسرك چشم آبي
مجابی و ناصر تقوایی

پسرك چشم آبي
مجابی و دولت آبادی

پسرك چشم آبي
مجابی و قطب الدین صادقی

پسرك چشم آبي
محمد بهارلو

پسرك چشم آبي
سپانلو و مجابی و سادات اشکوری

پسرك چشم آبي
م.ع. سپانلو

پسرك چشم آبي
محمود دولت آبادی

پسرك چشم آبي

پسرك چشم آبي

پسرك چشم آبي

پسرك چشم آبي
عذرا جوادی، مادر دکتر جواد مجابی

پسرك چشم آبي

پسرك چشم آبي
کنار کاخ چهلستون قزوین

پسرك چشم آبي

پسرك چشم آبي
مهدی سحابی

پسرك چشم آبي

پسرك چشم آبي

پسرك چشم آبي

پسرك چشم آبي
حسین مجابی، پسر دکتر

پسرك چشم آبي

پسرك چشم آبي

پسرك چشم آبي
ناستین، همسر دکتر

پسرك چشم آبي
جلسات پنجشنبه ها

پسرك چشم آبي

پسرك چشم آبي

پسرك چشم آبي

پسرك چشم آبي

پسرك چشم آبي

پسرك چشم آبي
محمد ساربان

پسرك چشم آبي
رضا هدایت، محمد ساربان، علی باقری

پسرك چشم آبي
کلجه ای، ناستین، مجابی و پوپک، دختر دکتر

پسرك چشم آبي
محمد حسینی و لیلا سبحانی، همسرش

پسرك چشم آبي
حامد کلجه ای، تدوینگر و مجابی

پسرك چشم آبي
حامد کلجه ای، تورج خامنه زاده، مهدی وثوق نیا و رضا هدایت

پسرك چشم آبي
***
فيلم» پسرك چشم آبي» ... اینجا
tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند