سه‌شنبه، آذر ۲۰، ۱۳۸۶
مجموعه اشعار "حميد مصدق" رونمايي شد

حميد مصدق

حميد مصدق
علي دهباشي

حميد مصدق
محمد حقوقي

حميد مصدق

حميد مصدق
مفتون اميني

حميد مصدق
ناهيد طباطبايي

حميد مصدق
م.ع. سپانلو

حميد مصدق
صفدر تقي‌زاده

حميد مصدق

حميد مصدق

حميد مصدق
عليرضا رئيس دانا و يغمايي

حميد مصدق
سيمين بهبهاني

حميد مصدق

حميد مصدق

حميد مصدق

حميد مصدق
شمس لنگرودي

حميد مصدق

حميد مصدق

حميد مصدق
سيدعلي صالحي

حميد مصدق

حميد مصدق

عكس‌ها: جواد آتشباري

***

"انسانم آروزست" رونمايي شد

tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند