پنجشنبه، آذر ۱۵، ۱۳۸۶
همايش "منظر فرهنگي الموت" برگزار شد
هفتمين نشست علمي هنر و باستان شناسي مركز هنرپژوهي نقش جهان وابسته به فرهنگستان هنر و ميراث فرهنگي با عنوان "منظر فرهنگي الموت" روز گذشته با همكاري پايگاه ميراث فرهنگي و گردشگري الموت در مركز نقش جهان برگزار شد.
همايش يك روزه الموت در دو بخش صبح و بعدازظهر با سخنراني دكتر موسوي گرمارودي آغاز و با تجليل و قدردارني از مهندس محمد فيروز شيباني، مشاور پايگاه به كار خود پايان داد.
تا آماده شدن گزارش خبري اين مراسم، گزارش تصويري آن را ببينيد.

منظر فرهنگي الموت

منظر فرهنگي الموت
حميده چوبك، مدير پايگاه الموت

منظر فرهنگي الموت

منظر فرهنگي الموت
بازيار، مدير مركز هنرپژوهي نقش جهان

منظر فرهنگي الموت

منظر فرهنگي الموت

منظر فرهنگي الموت
سيدمهدي موسوي، مدير پايگاه هاي ميراث

منظر فرهنگي الموت

منظر فرهنگي الموت

منظر فرهنگي الموت

منظر فرهنگي الموت

منظر فرهنگي الموت
دكتر علي موسوي گرمارودي، شاعر

منظر فرهنگي الموت

منظر فرهنگي الموت
عنايت الله مجيدي، محقق و رئيس كتابخانه دايره المعارف بزرگ اسلامي

منظر فرهنگي الموت
حميده چوبك، مدير پايگاه الموت

منظر فرهنگي الموت

منظر فرهنگي الموت
تقدير از مهندس محمد فيروز شيباني

منظر فرهنگي الموت

منظر فرهنگي الموت
حجت الاسلام توانا، مهندس فيروز شيباني، محمدي (بخشدار رودبارالموت) و رشوند (بخشدار رودبارشهرستان)

منظر فرهنگي الموت
توانا، شيباني، بخشدار رودبارالموت، بخشدار رودبارشهرستان، شهردار معلم كلايه، مجيدي و بازيار

منظر فرهنگي الموت
مهندس محمد فيروز شيباني

منظر فرهنگي الموت
حجت الاسلام دكتر توانا، ‌رئيس مركز احيا الموت (همسر زهرا شجاعي، مشاور محمد خاتمي)

منظر فرهنگي الموت

منظر فرهنگي الموت

منظر فرهنگي الموت

منظر فرهنگي الموت
سيدعلي شهروزي، داستان نويس و مديرمسوول نامه قزوين

منظر فرهنگي الموت
محمد محمودي،‌ باستان شناس

منظر فرهنگي الموت
فريبا محمدي، باستان شناس

منظر فرهنگي الموت

منظر فرهنگي الموت

منظر فرهنگي الموت
زهره رحيمي پور، زمين شناس

منظر فرهنگي الموت

منظر فرهنگي الموت
حسني،‌ باستان شناس

منظر فرهنگي الموت
جوادي، باستان شناس

منظر فرهنگي الموت
هنري، باستان شناس

منظر فرهنگي الموت
هنري و ميرشاهي، باستان شناس

منظر فرهنگي الموت
روزبه طهماسب نيا، محقق موسيقي

منظر فرهنگي الموت
يوسف عليخاني، داستان نويس و محقق

منظر فرهنگي الموت

منظر فرهنگي الموت
مجيد مرادي، مردم شناس

منظر فرهنگي الموت
شهربانو سليماني، محقق

منظر فرهنگي الموت

منظر فرهنگي الموت

منظر فرهنگي الموت
ملكي و صفاري

منظر فرهنگي الموت
باستان شناسان گروه پايگاه الموت

منظر فرهنگي الموت

منظر فرهنگي الموت

ريز برنامه هاي همايش الموت ... اينجا

tadaneh AT gmail DOT com