شنبه، آذر ۰۳، ۱۳۸۶
اين سه زن
نعيمه دوستدارنيلوفر عاكفياننعيمه دوستدار
متولد آذر 1356
فوق ليسانس ادبيات فارسي
كتاب ها:
در انتهاي كوچه پرنده (مجموعه شعر) حوض نقره. 1382
دو كتاب كودك و نوجوان: ايوان خدا و گردنبند آسماني

خيلي دلم مي خواست؛ شامل پنج داستان كوتاه
نشر حوض نقره. 1386
وبلاگ شخصي ... اينجا

نيلوفر عاكفياننيلوفر عاكفياننيلوفر عاكفيان
متولد فروردين 1358
تحصيلات ليسانس مهندس صنايع
كتاب ها:
نان و نارنج (مجموعه شعر) حوض نقره. 1382

اين فنجان كي بود؛ شامل ده داستان كوتاه
نشر حوض نقره. 1386
وبلاگ شخصي ... اينجا

حديث لزر غلامينيلوفر عاكفيانحديث لزر غلامي
متولد مرداد 1360
ليسانس ارتباطات
كتاب ها:
نقد اشعار جعفر ابراهيمي (نشر روزگار)
پنج كتاب كودك و نوجوان مثل "قصه هاي كوچولو، روي دماغ يك فيل گنده و ..."

من و سرخ پوستم؛ شامل پنج داستان كوتاه
نشر حوض نقره. 1386
وبلاگ شخصي ... اينجا
tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند