یکشنبه، شهریور ۱۸، ۱۳۸۶
شب ايتالو كالوينو
پنجاه و هفتمين نشست از شب هاي مجله بخارا به نقد و بررسي « ايتالو كالوينو » نويسنده معاصر ايتاليايي اختصاص يافته است .

بيشتر آثار كالوينو در ايران توسط ليلي گلستان ، بهمن محصص ، مژده دقيقي ، رضا قيصريه ، مهدي كابلي ، محسن ابراهيم و ... به فارسي ترجمه شده است .

كالوينو عصر ادبي دنياي معاصر را عصري متفاوت و شتابزده مي داند. او معتقد است موضوع ادبيات بحث درباره واقعيت دنياست ، درباره قاعده اي پنهاني است . شيوه خاص كالوينو جايگاه ويژه اي در ميان رمان نويسان اروپايي به او داده است . شيوه اي كه تخيل نيرومند ، طنز پاك و ظريف و توجه نزديك به واقعيت و تاريخ را درهم مي آميزد.

در شب « ايتالو كالوينو » دكتر روبرتو توسكانو درباره ويژگي هاي كالوينو در ادبيات ايتاليا ، مهدي سحابي درباره ديدگاههاي كالوينو سخن خواهند گفت ، فرناز حائري زندگينامه خود نوشت كالوينو را خواهد خواند و آنتونيا شركاء ، فيورنزو گراستا ، محمد رضا فرزاد و ايمان منسوب بصيري زمينه هاي ديگري از كالوينو را مورد بحث قرار خواهند داد. و در بخش پاياني فيلم مستندي از زندگي كالوينو به نمايش در خواهد آمد.

شب كالوينو با همكاري كتاب خورشيد چهارشنبه ساعت پنج بعد از ظهر بيست و يكم شهريور ماه در خانه هنرمندان برگزار مي شود.
***
tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند