دوشنبه، شهریور ۰۵، ۱۳۸۶
"گوهران"‌ ِ ويژه‌ي شعر كُرد
ويژه نامه شعر كُرد فصلنامه تخصصي شعر گوهرانويژه نامه شعر كُرد فصلنامه تخصصي شعر گوهران منتشر شد.
شماره‌ي پانزدهم گوهران با عنوان ويژه‌ي شعر كرد (شعر كرد؛ پاسپورت سرزمين بلوط) با دبيري فرياد شيري، شاعر جوان و و سردبيري سعيده آبشناسان در 200 صفحه منتشر شد.
اين ويژه‌نامه با سرمقاله دبير اين شماره (فرياد شيري) با عنوان "ادبيات كردي و فراز و فرودهاي آن در ايران" آغاز و شامل پنج بخش "كليات"، "كردستان عراق"، "كردستان ايران"، "شعر كلاسيك كردي"‌ و "ادبيات كودك كردي" مي شود.
اين شماره با قيمت 2950 تومان شماره بهار 1386 است كه تاريخ انتشار تيرماه را بر پيشاني خود دارد.
گوهران پيش از اين ويژه نامه هايي درباره نيما يوشيج (دوجلدي)، احمد شاملو (دو جلدي)، سيمين بهبهاني (دو جلدي)، م. آزاد، م.ع.سپانلو، منوچهر نيستاني، عمران صلاحي، نصرت رحماني، فرخ تميمي و غلامحسين غريب و هوشنگ ايراني منتشر كرده است.

فهرست ويژه‌نامه شعر كُرد ِ گوهران:

كليات
* شعرکرد بخشی از فرهنگ ایرانی و جهانی است - منوچهر آتشی
* جستاری در باب علل رکود ادبیات کردی - عباس جلیلیان ( ئاکو)
* زبان و ادبیات کردی - پرفسور جویس بلو - ترجمه‌ی: لیلا ضیا مجیدی
*گفتگو با "محمدعلی سلطانی" - فریاد شیری

کردستان عراق
* بنفشه‌ای در سایه سار تمشک - درگفتگو با کامبیز کریمی - رضا امیری
* حلبچه‌ای در نروژ و دریاهای استکهلم - گفتگو با "شیرکو بیکس"
* کوچ - شعر بلندی از شیرکوبی کس - ترجمه‌ی فاتح سعیدی – فایق احمدی
* نگاهی به چکامه‌ی رنگدان شیرکو بی‌کس - رنگدان ... رنگ نامه ای برای مرگ و زندگی - رضا مجاور

کردستان ایران
* جایی که حاشیه‌ها متن می‌شوند - نگاهی به شعر معاصر کردی در کردستان ایران - ناهید عرجویی
* گریز از سلطه‌ی آهن - سواره ایلخانی‌زاده در گفت‌وگو با عطا نهایی - رضا امیری
* شعر در گویش کلهری - علی اشرف درویشیان
* شاعران عشق و بلوط و رنج - جلیل آهنگر نژاد
* و آن گاه شهرزادی نگون سار؛ برسپاهی از تباهی ... - افشین لطفی.

شعرکلا سیک کردی
*چشم اندازی بر چگونگی منظومه سرایی در فرهنگ و ادب کردی - ایرج بهرامی
* برزو نامه ( شاهنامه‌ی کردی )-منصور یا قوتی
* چرا نثر به کردی نوشته نشده است؟ - فرهاد پیربال
* شعر و زندگی مولوی کرد - مختار شکری پور

ادبیا ت کودک کردی
* مروری بر ادبیا ت کودک و نو جوان در زبان کردی - عباس جایلیان ( ثاکو )

صاحب امتیاز و مدیر مسوول و سردبير گوهران: سعیده آبشناسان
دبیر ویژه‌نامه شعر كرد: فریاد شیری.
همکاران گوهران:
دبیر فرانسه: محمدعلی سپا نلو
دبیر انگلیسی: سعید سعیدپور
محسن فرجی
مدیرهنری: بهنام شاه حسینی
آدرس : تهران – صندوق پستی 1397-14665

تلفن : 09122007758
www.goharan.com

info@goharan.com
poet@goharan.com

مجله گوهران و سعيده آبشناسان ... اينجا

tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند