شنبه، مرداد ۱۳، ۱۳۸۶
دو كتاب و يك مجله

چنين گفت شيخ نيشابور
رساله اي در باب سلوك شناخت عطار
محمد قراگوزلو
ناشر: انتشارات نگاه
تاريخ نشر: 1386
جلد: رقعی
تعداد صفحات: 280
نوبت چاپ: دوم
تیراژ: 1100 نسخه
قيمت: 3000 تومان


چاپ دوم كتاب چنين گفت شيخ نيشابور نوشته محمد قراگوزلو به وسيله موسسه انتشارات نگاه منتشر شد.
قراگوزلو در مقدمه كتاب مي نويسد: صرف نظر از بعضي روايات مجعول مانند تاثر ژرف عطار از مرگ ارادي يك درويش گم نام (جامي؛ 1357، ص 618) و نقل قولي مجهول دال بر شهادت شگفت ناك شيخ نيشابور به دست يكي از چنگيزيان نكته قابل تامل اين كه علي رغم جايگاه رفيع عطار در فراگرد تكاملي شعر و نثر فارسي، امروز پس از گذشت هشت قرن از وفات وي سوگ مندانه هنوز سيماي حقيقي تصوير شفاف ذهن و زبان و جان درخشانش در شولايي پيچيده از رمز و راز و خرافات پوشيده مانده است.
اين كتاب شامل پنج فصل (درآمد، الهي نامه و حكايات اسرارآميز عاشقانه، سير و سلوك عاشقانه در منطق الطير و عطار و حافظ دو غول به هم پيوسته) و پي نوشت ها و منابع و ماخذ است.

دفتر مركزي: خيابان انقلاب، خيابان شهداي ژاندارمري، بين فخر رازي و دانشگاه، پلاك 139، طبقه 5، موسسه انتشارات نگاه تلفكس: 66975707 - فروشگاه: خيابان 12 فروردين، شماره 21، طبقه همكف، تلفن: 66480379


از شعر گفتن
اسماعيل خوئي
ناشر: انتشارات نگاه
تاريخ نشر: 1386
جلد: رقعی
تعداد صفحات: 162
نوبت چاپ: دوم
تیراژ: 1100 نسخه
قيمت: 1800 تومان


چاپ دوم كتاب از شعر گفتن (ترجمه، نوشته و گفته) اسماعيل خوئي به وسيله انتشارات نگاه منتشر شد.
اين كتاب پس از پيشگفتار، شامل 11 بخش و يك پاسخ است.
خوئي در بخش موخره كتاب كه در پاسخ عباس اسدزاده براي شماره هاي سومو چهارم سال دوم ماهنامه دانشجويان دانشسراي عالي، سپاه دانش آمده است، مي گويد: با "ذات شعر" آغاز كنم. "ذات شعر" يعني آنچه بر بنياد آن نحوه ويژه اي از كاربرد واژه ها و "شاعرانه" و برآيند اين كار "شعر" ناميده مي شود.
اين "ذات"، همچنان كه هر ذات ديگري، بي گمان، ويژگي هايي دارد. اما ذات شعر را نمي توان و نبايد بر بنياد "ويژگي"هاي آن تعريف كرد؛ چرا كه اين ويژگي ها در همه مكان ها يكسان نيست و در همه زمان ها يكسان نمي ماند.

بايا
شعر امروز ايران
نشريه ادبي هنري فرهنگي اجتماعي
دوره پنجم، شماره چهل و سه و چهل و چهار
ناشر:
تاريخ نشر: 1385
جلد: رقعی
تعداد صفحات: 290
نوبت چاپ: اول
قيمت: 3900 تومان


ويژه شعر امروز ايران ِبايا با سرمقاله متفاوت فرخنده حاجي زاده، صاحب اميتاز، مديرمسوول و سردبير با هشت كلمه آغاز مي شود:
آخرين شعرت را در اين صفحه بنويس
باشد!

اين شماره بايا در چهار بخش (شعر، مقاله، اندوهگزاري و معرفي كتاب و نشريه) منتشر شده است.
بخش شعر كه 227 صفحه از 290 صفحه مجله را شامل مي شود، دربرگيرنده شعرهايي از مفتون اميني، سيمين بهبهاني، محمد حقوقي، رضا براهني، منصور اوجي، محمدعلي سپانلو، جواد مجابي، محمد وجداني، علي باباچاهي، مسعود احمدي، عنايت سميعي، عمران صلاحي، هرمز عليپور و ... است.

دفتر و مركز فروش دائمي: خيابان كريم خان زند، بين قائم مقام و خردمند شمالي، شماره 55، كتابفروشي ويستار تلفن : 88821276 فكس: 88892391 آدرس: تهران: صندوق پستي 749 - 13145 - پست الكترونيك: mag_baya@yahoo.com

tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند