چهارشنبه، خرداد ۱۶، ۱۳۸۶
به ياد هوشنگ گلشيري

هوشنگ گلشيري
آمدن:‌ 25 اسفند 1316 اصفهان
رفتن: 16 خرداد 1379 تهران

بنياد گلشيري ... اينجا
برخي داستان‌ها ... اينجا
اينجا و اينجا و اينجا و اينجا

صدا ... اينجا
تصوير ... اينجا
عكس‌ها ... اينجا

زندگينامه (ram) ... اينجا و اينجا
نقاش باغاني (ram)... اينجا

گفتگو ... اينجا
نقد داستان ... اينجا
دميتي الزجاجية ... اينجا

گفت‌وگو با علی مؤذنی درباره‌ گلشیری ... اینجاtadaneh AT gmail DOT com