دوشنبه، اردیبهشت ۳۱، ۱۳۸۶
شب "محمد گلبن" برگزار می‌شود
golbonسي و هفتمين شب از شب هاي مجله بخارا به تجليل از محقق و پژوهشگر تاريخ مطبوعات ايران محمد گلبن اختصاص يافته است . مراسم ساعت 5 بعد از ظهر شنبه پنجم خرداد در خانه هنرمندان ايران برگزار مي شود.
محمد گلبن از محققان و پژوهشگراني است كه در چند زمينه داراي آثار ارزشمندي است . در زمينه بررسي و تحليل تاريخ مطبوعات ايران به ويژه دوره مشروطيت دهها مقاله و چندين كتاب از وي منتشر شده است . در حوزه تدوين و تأليف كتابشناسي تا كنون كتابشناسي هاي : زبان ، خط ، نگارگري در ايران ، صادق هدايت و اخيراٌ فهرست توصيفي جشن نامه ها و ياد نامه ها را در سه جلد منشتر كرده است . در زمينه تصحيح سفرنامه هاي قديمي دوازده سفرنامه قديمي را با حواشي و توضيحات ارائه و منتشر كرده است . در مجموع آثار محمد گلبن به 52 جلد مي رسد .
در شب محمد گلبن شخصيت هايي چون دكتر توفيق سبحاني ، دكتر مهيار خليلي ، ع.روحبخشان ، فرامرز طالبي ، احمد شكيب آذر و مهدي ابراهيمي درباره زندگي و آثار گلبن سخنراني خواهند كرد و فيلمي مستند نيز به نمايش درمي آيد.
***
شب‌های بخارا ... اینجا
tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند