شنبه، اردیبهشت ۱۵، ۱۳۸۶
عکس‌هایی از روستای گازرخان

الموت

الموت

الموت

الموت

الموت

الموت

الموت

الموت

الموت

الموت

الموت

الموت

الموت

الموت

الموت

الموت

الموت

الموت

الموت

الموت

الموت

الموت

الموت

الموت

الموت

الموت

الموت

به نقل از اینجا
***

دیلمستان ... اینجا
رودبار و الموت ... اینجا
میلک ... اینجا

tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند