دوشنبه، خرداد ۰۷، ۱۳۸۶
گروه موسیقی گیلان

گروه آمارد

گروه آمارد

گروه آمارد

گروه آمارد

گروه آمارد

amard

ناصر وحدتی - آرش رحمانیان اعضای گروه موسیقی آمارد
پوستر آمارد پوستر لنگرود آمارد پوستر آمارد
aamaardپوستر لاهیجان
پوستر لنگرود
پردیس دهپور
ناصر وحدتی پردیس دهپور
ناصر وحدتی - شهرام شفیعی شهرام شفیعی
شهرام شفیعی سودابه پیران پردیس دهپور ناصر وحدتی آمنه رحمانیان - نگیسا نصرتی
سودابه پیران ، پردیس دهپور ، ناصر وحدتی سودابه پیران پردیس دهپور ناصر وحدتی
ناصر وحدتی آرش رحمانیان سمیرا جمشیدی - شهربانو میرزاباقری
گروه آمارد سمیرا جمشیدی
شهرام شفیعی سودابه پیران پردیس دهپور احمد علیدوست یاسین مشفق آمنه رحمانیان نگیسا نصرتی
احمد علیدوست - یاسین مشفق سمیرا جمشیدی شهربانو میرزاباقری
سودابه پیران پردیس دهپور سودابه پیران - پردیس دهپور
سمیرا جمشیدی - شهربانو میرزاباقری احمد علیدوست - یاسین مشفق
سمیرا جمشیدی شهربانو میرزاباقری احمد علیدوست ناصر وحدتی
سمیرا جمشیدی آمنه رحمانیان نگیسا نصرتی سودابه پیران ، پردیس دهپور
شهرام شفیعی یاسین مشفق
شهرام شفیعی سودابه پیران پردیس دهپور آرش رحمانیان

سودابه پیران پردیس دهپور
سودابه پیران پردیس دهپور آمنه رحمانیان - نگیسا نصرتی
سمیرا جمشیدی آمنه رحمانیان
آرش رحمانیان نگیسا نصرتی
سودابه پیران آمنه رحمانیان و
شهرام شفیعی ناصر وحدتی
سودابه پیران احمد علیدوست
آمنه رحمانیان آرش رحمانیان
پردیس دهپور یاسین مشفق
سمیرا جمشیدی شهربانو میرزاباقری
گروه آمارد نگیسا نصرتی
برای دیدن عکس‌ها در سایز اصلی، روی آن‌ها کلیک کنید

به نقل از وبلاگ گروه موسیقی آمارد ... اینجا

***
ديدار با ناصر وحدتي، نويسنده و خواننده گالش ... اینجا
آلبوم "زرنگیس" با صدای "ناصر وحدتی" (wma) ... اینجا

***
گوشه هایی از کنسرت شبی باشعر و موسیقی مازندران و ... آرشیو فیلم پارپیرار
از خیال کپاچین های البرز، ترانه های محلی مازندران و ... آرشیو موسیقی پارپیرار
***

گيلان ... اينجا

tadaneh AT gmail DOT com