پنجشنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۸۶
روستاي تاريخي ميلك

روستاي تاريخي ميلك - عکس‌: یوسف علیخانی

روستاي تاريخي ميلك

روستاي تاريخي ميلك

روستاي تاريخي ميلك

روستاي تاريخي ميلك - عکس‌: یوسف علیخانی

روستاي تاريخي ميلك - عکس‌: یوسف علیخانی

روستاي تاريخي ميلك - عکس‌: یوسف علیخانی

روستاي تاريخي ميلك - عکس‌: یوسف علیخانی

روستاي تاريخي ميلك - عکس‌: یوسف علیخانی

روستاي تاريخي ميلك - عکس‌: یوسف علیخانی

روستاي تاريخي ميلك - عکس‌: یوسف علیخانی

روستاي تاريخي ميلك - عکس‌: یوسف علیخانی

روستاي تاريخي ميلك - عکس‌: یوسف علیخانی

روستاي تاريخي ميلك

روستاي تاريخي ميلك

حسینعلی علیخانی - خانم‌جانی مهاجر

نوزدهم بهمن هشتاد و چهار روستاي ميلك عكس: تورج خامنه زاده با تورج براي عكاسي از مراسم تاسوعا و عاشورا به ميلك رفته بوديم

روستاي تاريخي ميلك - عکس‌: قاسم گل‌محمدی
زمان: 1360 - از آرشیو شخصی قاسم گل‌محمدی

http://www.ghabil.com/files/Oskoul%20sar_milak_850125_Photo%20by%20Youssef%20Alikhani.jpg

اُسكول‌ سر؛ قلعه‌يي‌ ناشناخته‌ از قلاع‌ اسماعيليه‌ ... اینجا
خواب هایی که داستان شدند... اینجا
رنج بر فراز قله‌ها ... اينجا
كودكانه ها ... اينجا
ديولنگه و كوكبه ... اينجا
چند داستان دیگر در فضای میلک ... اینجا
زباني فراتر از ميلك من؛ تاتي ... اينجا
سفر به زادگاه قدم بخير ... اينجا
اول مهر نيست مگر؟ ... اينجا
شهرزاد - ولی‌محمد عليخاني ... اينجا
شهرزاد - حسينعلي عليخاني ... اينجا
شهرزاد - خانم جاني مهاجر ... اينجا

رودبار و الموت ... اینجا
قزوین ... اینجا

قدم‌بخیر مادربزرگ من بود، مجموعه داستان، یوسف علیخانی ... اینجا
اژدهاکشان، مجموعه داستان،‌ یوسف علیخانی (زیر چاپ)
***
عكس‌ها:‌ یوسف علیخانی ... اینجا

tadaneh AT gmail DOT com