پنجشنبه، فروردین ۱۶، ۱۳۸۶
شب ادبيات افغانستان
afghanادبيات ايران و افغانستان داراي آن چنان پيوندي است كه به سختي مي توان آنها را از هم جدا كرد . پيوندي كهن در زبان و فرهنگ و سهمي كه در اعتلاي ادبيات و فرهنگ بشري داشته ايم ما را بيش از پيش به يكديگر نزديك كرده است .
مجلة بخارا با همكاري مجله اينترنتي پندار و انتشارات شهاب بيست و هشتمين شب از سلسله شب هاي بخارا را به « شب ادبيات افغانستان » اختصاص داده است . در اين مراسم كه ساعت پنج پعد از ظهر يكشنبه 19 فرورودين ماه در تالار بتهوون خانة هنرمندان برگزار مي شود ، دكتر حورا ياوري ، فرخنده حاجي زاده ، صفدر تقي زاده ، جواد فعال علوي ، حسن انوشه ، محمد حسين محمدي و علي دهباشي دربارة وجوه گوناگون ادببات افغانستان سخنراني خواهند كرد .
همچنين فيلم مستندي دربارة افغانستان به نمايش درخواهد آمد.
***
شب‌های بخارا ... اینجا
tadaneh AT gmail DOT com