چهارشنبه، فروردین ۱۵، ۱۳۸۶
ادبيات معاصر ايران در چشم انداز جهاني
نخستين نشست «ادبيات معاصرايران درچشم‌انداز جهاني» روز يكشنبه، بيست و ششم فروردين ماه در مجموعه‌ي فرهنگي هنري تهران برگزار مي‌شود. در اين نشست جمعي از نويسندگان، شاعران، مترجمان و صاحب نظران ادبي نظرات خود را درباره‌ي مسائل، مشكلات و كاستي‌هايي كه باعث شده ادبيات معاصر ايران نتواند در مقياسي جهاني مطرح شود، بيان خواهند كرد. دراين نشست همچنين راهكارها، امكانات و فرصت‌هايي كه مي توانند موجب معرفي ادبيات معاصر ايران به جهانيان شوند، بررسي مي‌شود. اميد است مجموعه‌ي اين هم‌انديشي‌ها و گردهمآيي دوستداران ادبيات معاصر ايران، به گشودن راه‌ها و افق‌هاي تازه‌اي منجر شود، باشد كه ادبيات فارسي، اين ميراث گران بها و ريشه دار ايرانيان، فردايي بهتر از امروز داشته باشد.
برگزار كنندگان اين نشست از تمامي صاحب نظران و دوستداران ادبيات فارسي، از همه‌ي كساني كه لحظه‌اي با خواندن كلماتي زيبا به زبان فارسي دل شان لرزيده است، دعوت مي‌كنند تا در اين نشست شركت كرده و با گفتگو و هم‌انديشي درباره‌‌ي راه‌هاي جهاني شدن ادبيات معاصر ايران، به زبان مادري ياري رسانند. آ
تقاطع خيابان شريعتي و بهار شيراز، سينما ايران، مجموعه‌‌ي فرهنگي هنري تهران، روز يكشنبه ، بيست و ششم فروردين ماه 1386، ساعت 5 عصر ، نخستين نشست «ادبيات‌معاصرايران در چشم انداز جهاني»

دبير و مجري نشست
عليرضا محمودي ايرانمهر

برنامه آینده:

دومين نشست «ادبيات معاصر ايران در چشم اندازجهاني» روز يكشنبه، سی ام ارديبهشت ماه به صورت تله‌كنفرانس در مجموعه‌ي فرهنگي هنري تهران» برگزار مي‌شود. در اين نشست «نيلوفرطالبي» مترجم و مدير پروژه‌ي ترجمه‌ي آثار ادبي معاصر فارسي در آمريكا، از طريق اينترنت حضور خواهد داشت و با شركت كنندگان ِ اين نشست به گفتگو و تبادل نظر مي پردازد. در اين تله كنفرانس درباره‌ي شرايط و امكانات ترجمه و معرفي ادبيات معاصر ايران به ديگر زبان ها بحث و گفتگو خواهد شد. همچنين تجربه‌هاي موجود و افق‌ها و امكان‌هايي كه ممكن است به روي ادبيات معاصر ايران گشوده شوند بررسي مي شوند.

تقاطع خيابان شريعتي و بهار شيراز، سينما ايران، مجموعه‌‌ي فرهنگي هنري تهران، روز يكشنبه، سی ام ارديبهشت ماه 1386، ساعت 5 عصر ، دومین نشست «ادبيات‌معاصرايران در چشم انداز جهاني»

دبير و مجري نشست
عليرضا محمودي ايرانمهر
tadaneh AT gmail DOT com