جمعه، بهمن ۲۰، ۱۳۸۵
عكس‌هایی از شب عزیز و نگار
علی دهباشیشب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری
یوسف علیخانی

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری
امیر حسین زادگان،‌ مدیر انتشارات ققنوس

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری
مه جبین مهاجر

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری
فرخنده آقایی، نویسنده

ناهید طباطبایی، ‌نویسنده

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری
علی بهبهانی، مترجم و فرزند سیمین بهبهانی

محمد جعفری قنواتی

مهدی محی الدین بناب

علیرضا سیف الدینی

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری
رضا هدایت، نقاش، ‌استاد دانشگاه و داستان‌نویس

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری
فرزانه قوجلو، مترجم

شب عزیز و نگار - عکس: رضا هدایت
حسن لطفی، داستان‌نویس و فیلم‌ساز

شب عزیز و نگار - عکس: رضا هدایت
محمد حسینی،‌ نویسنده و ویراستار

شب عزیز و نگار - عکس: رضا هدایت
فریدون حیدری ملک میان، نویسنده

شب عزیز و نگار - عکس: رضا هدایت
سعید طباطبایی، داستان نویس -محسن فرجی-علیرضا حسنی آبیز، شاعر

شب عزیز و نگار - عکس: رضا هدایت
محسن فرجی، داستان نویس و خبرنگار


شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری
سيف‌الله گلکار، مترجم

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری
خاچیک خاچر، نویسنده-مهرانگیز روح‌آفرین، مترجم-کیان‌دخت نورافروز، نویسنده و مترجم

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری
اصغر نوری، نمایشنامه‌نویس

سعید موحدی

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری
بهنام قلی پور، خبرنگار و مدیر کافه تیتر

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری
جواد عاطفه، داستان نویس و منتقد و خانم عاطفه

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری
ابراهیم رهبر، داستان‌نویس

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری
دکتر محمود حسینی‌زاد، ‌نویسنده و مترجم

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری
هاشم بناپور، مترجم و ویراستار -ساسان والی‌زاده،‌شاعر


شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری
ژیلا مشیری

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری

شب عزیز و نگار - عکس: رضا هدایت
علی بهبهانی-فرخنده آقایی-تورج خامنه زاده

شب عزیز و نگار - عکس: رضا هدایت
علیرضا روشن، شاعر و خبرنگار-کیان امانی، عکاس


شب عزیز و نگار - عکس: رضا هدایت
مهدی محی الدین بناب و هایده صابری از اساتید روان‌شناسی

شب عزیز و نگار - عکس: رضا هدایت
فرشید رحیمی

شب عزیز و نگار - عکس: رضا هدایت
سپینود ناجیان، داستان‌نویس-صبا منصوری

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری
بهنام ناصح، مترجم و سردبیر مجله ماندگار

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری
مریم آموسا، شاعر و خبرنگار

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری
منصوره اشرافی، شاعر و نقاش

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری
ناصرالدین حسن‌زاده، مجموعه‌دار اسناد مشروطیت

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری
سید احمد وکیلیان

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری
دکتر سهراب فتوحی، رئیس انجمن دوستی ایران و فرانسه

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری

شب عزیز و نگار - عکس: رضا هدایت
سیداحمد وکیلیان و خانم زنگنه

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری

شب عزیز و نگار - عکس: جواد آتشباری
نگار تقی زاده-علی دهباشی-ناهید طباطبایی-فرخنده آقایی-یوسف علیخانی-فریدون حیدری ملک میان-محسن فرجی-بهنام ناصح


عکاس: جواد آتشباری و رضا هدایت
***
گزارش و عکس‌های رضا هدایت ... اینجا
گزارش شب عزیز و نگار ... اینجا
عکس‌های شب عزیز و نگار ... اینجا
گزارش و عکس‌های دیگر از شب عزیز و نگار... اینجا

***
لینک های مرتبط
قصه‌ای از شب‌نشینی‌های مردم ... اینجا
در کوه و دشت به دنبال یک قصه ... اینجا
قصه‌هایی که تکثیر می شوند... اینجا
عزیز و نگار و داستان‌های عامیانه ... اینجا
بازآفريني يك داستان عشقي گمنام ... اینجا
نقدهایی بر عزیز و نگار در سایت ققنوس ... اینجا
ویکیپدیا
شب هاي بخارا ... اينجا

aziz o negar

عزیز و نگار-بازخوانی یک عشقنامه ... اینجا

برچسب‌ها:

tadaneh AT gmail DOT com