شنبه، دی ۳۰، ۱۳۸۵
درباره دفتر هنر و بيژن اسدي‌پور
بيژن اسدي‌پوريك كنجكاوي باعث شد برسم به اين مطلب؛ مي دانيد از كي اين كنجكاوي شروع شد؟
يك سال قبل بود. آن زمان مجله شهروند را مي شد بدون فيلتر و به راحتي ديد. هميشه مشتري ثابت بخش داستان و ادب و شعرش بودم. يك روز متوجه لوگوي كنار صفحه اش شدم كه نوشته بود: دفتر هنر ويژه جواد مجابي منتشر مي شود.
با اين كه چند بار تا به حال با مجابي مصاحبه كرده ام اما نمي دانم چرا حوصله به خرج ندادم و چيزي براي اين دفتر نفرستادم.
بعد گذشت و زماني كه مي خواستم ديداري با دكتر جواد مجابي در تادانه بنويسم، رفتم منزل دكتر. دكتر مجله اي به من داد كه هم سنگين بود و هم شكيل. اسمش دفتر هنر بود و ويژه جواد مجابي.
بيش از هر چيزي، چنان كه از كودكي عاشق عكس بوده ام با ديدن عكس هاي فراوان وسط مجله، ديوانه وار دوست داشتم اين مجله را براي خودم داشته باشم. دكتر مجابي يك نسخه از دفتر هنر را به من داد و گفت "دو نسخه برايم فرستاده اند، يك نسخه اش به امانت نزد شما بماند."
با علي دهباشي حرف مي زدم. گفتم چقدر اين مجله قشنگ است و عكس هاي وسط مجله، چه آرشيو غني اي است از نويسنده ها و شاعران يك دوره طلايي ادبيات معاصر ايران؛ عكس هايي از غلامحسين ساعدي، محمود دولت آبادي، هوشنگ گلشيري و ... و همه هم سياه و سفيد و گلاسه و ...
دهباشي، ايميل بيژن اسدي‌پور را برايم فرستاد. براي اسدي‌پور ايميل زدم كه ويژه مجابي بسيار زيبا است و آدرس ديدارم با مجابي را برايش ايميل كردم.
دهباشي گفته بود وگرنه باور نمي كردم. گفته بود اسدي‌پور آدم عجيبي است، يك باره مي بيني يك روز يك نفر زنگ زد و گفت بسته اي برايتان آورده ام. وقتي هم كنجكاو مي شوي كه از كي و از كجا؟ مي بيني كه بيژن اسدي‌پور فرستاده. آن روز علي دهباشي از بيژن اسدي‌پور فراوان تعريف كرد.
چند روز بعد ديدم واقعا يك نفر زنگ زده. پيغام گذاشته. شماره اي داده و اینكه لطفا با من تماس بگيريد. بسته اي براي تان آورده ام از طرف آقاي اسدي‌پور.
خنده ام گرفت و بعد صاحب يك جلد مجله دفتر هنر ويژه جواد مجابي شدم كه درباره مجابي فراوان مي دانم اما عكس هاي ميان اين مجله، شاهكار هستند.

گذشت. مدتي قبل رفته بودم سايت مجله دفتر هنر. ديدم سايت بسيار ساده اي است و با خودم گفتم كاش آقاي اسدي‌پور مطالب شماره هاي قبلي را اينجا منتشر مي كرد يا اين كه در اينجا عكاسخانه اي داير كند و اين همه عكس كه در ويژه نامه هاي مختلفي كه منتشر كرده، در اينجا دوباره بگذارد. همين جا بود كه متوجه شدم دفتر هنر تا به حال ويژه نامه هايي براي "جمالزاده، فروغ فرخزاد، صادق چوبك، سيمين دانشور، هوشنگ ابتهاج، صادق هدايت، احمد شاملو، تقي مدرسي، سيمين بهبهاني، محمود دولت آبادي، جواد مجابي و ..." منتشر كرده است.
خيلي دوست دارم تمام شماره هاي دفتر هنر را داشته باشم و كاش يكي باز زنگ بزند و ... (البته اين را به شوخي نوشتم آقاي اسدي‌پور. شما جدي نگيريد لطفا.)

كنجكاو شدم ببينم بيژن اسدي‌پور كيست؟ رسيدم به اينجا و اينجا و اينجا. با خودم گفتم بيچاره نسل من! راستي چقدر از نويسنده ها و شاعران و اهالي فرهنگ و هنر اين مرز و بوم مي دانيم؟ چقدر آثار خودمان را خوانده ايم؟ چقدر ...

اگرچه قصد داشتم از كساني كه بيژن اسدي‌پور را مي شناسند خواهش كنم درباره اش بنويسند و اينجا منتشرشان كنم اما ... اين يادداشت را فقط براي تلنگر نوشتم.

بيژن اسدي‌پور
بیژن اسدی‌پور و پرویز شاپور

بيژن اسدي‌پور
بیژن اسدی‌پور، پرویز شاپور و عمران صلاحی

بيژن اسدي‌پور
محمدعلی جمالزاده و بیژن اسدی‌پور

بيژن اسدي‌پور
چهره بیژن اسدی‌پور، کار عمران صلاحی

بيژن اسدي‌پور
طنزآوران امروز ایران: عمران صلاحی و بیژن اسدی‌پور

بيژن اسدي‌پور
نامه بیژن اسدی‌پور به عمران صلاحی پس از درگذشت عمران

بيژن اسدي‌پور

بيژن اسدي‌پور

بيژن اسدي‌پور

بيژن اسدي‌پور

بيژن اسدي‌پور

بيژن اسدي‌پور

Daftar-e-Honar Daftar-e-Honar Daftar-e-Honar Daftar-e-Honar
Daftar-e-Honar Daftar-e-Honar Daftar-e-Honar Daftar-e-Honar
Daftar-e-Honar Daftar-e-Honar Daftar-e-Honar Daftar-e-Honar
Daftar-e-Honar Daftar-e-Honar Daftar-e-Honar Daftar-e-Honar

دفتر هنر ... اینجا

tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند