پنجشنبه، دی ۲۱، ۱۳۸۵
عکس‌هایی از اورهان پاموک در ایران؛ دیدار برنده جایزه نوبل با مترجم و ناشر ایرانی‌اش

اورهان پاموک در ایران؛ دیدار برنده جایزه نوبل با مترجم و ناشر ایرانی‌اش

اورهان پاموک در ایران؛ دیدار برنده جایزه نوبل با مترجم و ناشر ایرانی‌اش

اورهان پاموک در ایران؛ دیدار برنده جایزه نوبل با مترجم و ناشر ایرانی‌اش
ارسلان فصیحی، مترجم و اورهان پاموک

اورهان پاموک در ایران؛ دیدار برنده جایزه نوبل با مترجم و ناشر ایرانی‌اش
امیر حسین‌زادگان، مدیر نشر ققنوس و اورهان پاموک

***
کتاب های اورهان پاموک در سایت انتشارات ققنوس ... اینجا
سایت اختصاصی اورهان پاموک ... اینجا
درباره اورهان پاموک ... اینجا

tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند