سه‌شنبه، آذر ۲۱، ۱۳۸۵
شب هاي بخارا؛ دكتر محمد علي موحد در شب مولانا
شب مولانامولانا جلال الدين كه اشعارش او را جاودانه ساخته، بيش از هفتصد سال است كه در دل خوانندگان فارسي زبان آثار خود زنده مانده است . روايت شرح زندگي اش او را از انساني شگفت مبدل به چهره اي اسطوره اي كرده است .

هر چند دانشمندان ايراني ، ترك و اروپايي در پنجاه سال گذشته كوشيده اند تا سرگذشت تاريخي واقعي تري از مولانا جلال الدين و شمس تبريزي به دست دهند اما هنوز اين كوشش ادامه دارد.

در ايران نيز از بديع الزمان فروزانفر، عبدالحسين زرين كوب، شفيعي كدكني تا نسل محققان جوانتر كتاب هايي در شناخت مولانا، مثنوي و غزليات شمس منتشر كرده اند.

محمدعلی موحد در شب مولانادكتر محمد علي موحد، استادي است كه تحقيقات و مطالعات و سخنراني هاي او درباره مولانا و شمس نيم قرن سابقه دارد . كتاب ارزشمند "مقالات شمس تبريزي" براي اولين بار توسط دكتر محمد علي موحد به زبان فارسي عرضه شد كه تا كنون چندين بار تجديد چاپ شده است . كتاب ديگر دكتر موحد "شمس تبريزي" است كه از مهمترين منابع در شناخت شمس تبريزي به شمار مي رود.

مجله بخارا پنجشنبه بيست و سوم آذر ماه در سالروز درگذشت مولانا اقدام به برگزاري شب مولانا كرده است كه در اين مراسم دكتر محمد علي موحد تحت عنوان "غروب شمس" آخرين مطالعات و تحقيقات خود را درباره مولانا و شمس تبريزي ارائه خواهد كرد.

مجله بخارا پيش از اين شب هاي "رابيندرانات تاگور"، "اومبرتو اكو"، "پتر هانتكه"، "گونترگراس" و ... را برگزار كرده است.

شب های بخارا
شب های بخارا
***
مطالب مرتبط
دیدار با علی دهباشی و بخارا ... اینجا
شب ملك الشعراي بهار... اینجا
مراسم شب جمالزاده ... اینجا
شب درم بخش ... اینجا
شب امبرتو اكو ... اینجا
شب اوسيپ ماندلشتام ... اینجا
شب‌ پتر هانتكه... اینجا
شب های بخارا
شب های بخاراشب ادبیات آشوری ... اینجا
شب رضا سیدحسینی ... اینجا و اینجا
سایت مجله بخارا ...اینجا

شب های بخارا شب های بخارا
شب های بخارا شب های بخارا شب های بخارا

tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند