پنجشنبه، آذر ۰۹، ۱۳۸۵
آمریکا در عراق
اين آدم داره به چي فكر مي كنه؟
اين بچه توي بغل اين چكار مي كنه؟
رنگ اين عكس چرا سبز لجني يه؟
اين نظامياي پشت سرش كي ان؟
چرا همه چي يه رنگي يه و بچه يه رنگ ديگه داره؟
چرا چكمه هاي اين نظامي آمريكايي خاك رو كنار زده؟
چرا جز يكي و اون هم زير چشمي، كسي از نظامياي توي كادر به اين نظامي نگاه نمي كنن؟
چرا اصلا اين آدم اينجا نشسته؟
چطور شده ازش عكس گرفتن؟
عكاسش كي بوده؟
كي اينو منتشر كرده؟
چن نفر اين عكسو ديدن؟
چطوري ديدن؟
نظرشون چي بوده؟

وقتي اين عكس رو به همكارام نشون دادم همون چيزي رو گفتن كه شما الان مي گين.
چي گفتن؟
روي عكس كليك كنين تا ...

tadaneh AT gmail DOT com
Links to this post:
ایجاد یک پیوند